Inschrijven

Om materialen te ontlenen en om gebruik te maken van bepaalde bibliotheekdiensten, moet u ingeschreven zijn. U wordt gratis ingeschreven op voorlegging van uw identiteitskaart of een geldig en officieel legitimatiebewijs. De bibliotheek vraagt een waarborgsom als u uw vaste verblijfplaats in het buitenland hebt, of als u over een inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister beschikt waarvan de geldigheidsduur binnen het jaar vervalt. Deze waarborgsom krijgt u terug bij het beëindigen van uw lidmaatschap én enkel op voorlegging van uw waarborgbetalingsbewijs. Het bedrag van de waarborg is opgenomen onder de rubriek tarieven. Om de inschrijving te vergemakkelijken vult u dit inschrijvingsformulier in en brengt u het samen met uw identiteitskaart mee naar de bibliotheek.